Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ສສງ ເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມ ວຽກງານການສິດສອນ ແລະ ທັກສະໃນການເວົ້າຕໍ່ໜ້າມວນຊົນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ (ສສງ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ວຽກງານການສິດສອນ ແລະ ເຕັກນິກໃນການເວົ້າຕໍ່ໜ້າມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານພາຍ ໃນສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຟອງສີສຸພັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ຄູເຝິກ ແລະ ສຳມະນາກອນພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ການຈັດເຝິກອົບຮົມນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງການເງິນ ໃນການຫັນເອົາ ສສງ ເປັນບອນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂົງເຂດການເງິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງສຶກສາວາງອອກ. ການຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ຄູເຝິກ 3 ທ່ານ ມາຈາກ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮວມ 31 ທ່ານ ໃນນີ້ແມ່ນມາຈາກ 3 ພາກສ່ວນ ໄດ້ແກ່ ສສງ, ກົມຊັບສິນ ແລະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານພາຍໃນ ສສງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະເນັ້ນໃສ່ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບການສິດສອນໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສສງ ກໍ່ໄດ້ຈັດ ເຝິກອົບຮົມໃນຫຼາຍຫົວຂໍ ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ໃນການປັບປຸງຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕະຫຼອດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

X