Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ສສງ ອອກແຮງງານເຊີຍວັນກຳມະບານ ຄົບຮອບ 63ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9/2/2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳອອກແຮງງານເພື່ອຊົມເຊີຍວັນກຳມະບານ ຄົບຮອບ 63ປີ 1/2/1956 –  1/2/2019 ໃນການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳ ແລະຄະນະກຳມະບານສສງ. ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮວມໃນການອອກແຮງງານລວມມີຄະນະນຳ ສສງ, ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຊັ້ນອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ປະລິນຍາຕີເຂົ້າຮວາມ. ໃນການອອກແຮງງານແມ່ນໄດ້ມີການອາໄມເດີ່ນສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ປູກສວນດອກໄມ້ຢູແຄມເດີນ ສສງ. ກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາລຳລຶກເຖິງວັນແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັ້ດຕັ້ງມະຫາຊົນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງສາ ແລະພັດທະນາປະເທດຊາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

X