Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ.

ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 2019 ເວລາ 8:30 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເລື່ອງ ການສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ແສນສັກ ສຸລິສັກ ວ່າການ ຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມມີ

ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເສດຖະກິດ – ການເງິນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເຝິກອົບຮົມ,ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງການເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລການເງິນເຫນືອ ແລະ ຜູ້ ອໍານວຍການ ວິທະຍາ ໄລການເງິນພາກໃຕ້. ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າສູນເຝິກ, ຫົວຫນ້າຂະແຫນງສູນຝຶກອົບຮົມວິທະຍາໄລຂອງວິທະຍາໄລ ແລະພາສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເຖິງການພັດທະນາຫຼັກສູດ ເຝິກອົບຮົມ ແລະການສ້າງ ຄູ-ອາຈານໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາທີ່ຍັງຢືນ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອງການດ້ານຄູເຝິກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເງິນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ. ທີເລັງໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະປັບປຸງວຽກງານໃນຂົງເຂດດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

X