Email: info@ief.edu.la | Tel: 021 480263

ປະຕິທິນກິດຈະກຳ

august,2021

Filter Events

No Events

ວິດີໂອ

ປະກາດແຈ້ງການ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/aefedu/public_html/wp-content/plugins/wp-post-modules-kc/wp-post-modules-kc.php on line 2710

ປະກາດແຈ້ງການ ຮັບນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສົກຮຽນ 2019-2020

ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ມີຈຸດປະສົງຢາກຮຽນປະລິນຍາຕີລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສາມາດມາພົວພັນຊື້ຄໍາຮ້ອງສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ…

ສສງ ຮັບສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ສົກຮຽນ 2018 – 2019

  ໃນວັນທີ່27/07/2018 ນີ້ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ່ 1712/ກງ,ສສງ

ຂ່າວສານ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/aefedu/public_html/wp-content/plugins/wp-post-modules-kc/wp-post-modules-kc.php on line 2710

ປະກາດແຈ້ງການ ຮັບນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສົກຮຽນ 2019-2020

ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ແລະນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ມີຈຸດປະສົງຢາກຮຽນປະລິນຍາຕີລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສາມາດມາພົວພັນຊື້ຄໍາຮ້ອງສອບເສັງຄັດເລືອກໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ…

X